Rozmiar: 15909 bajtów

- 0082 -

1349, 17 VI, Brześć Kujawski (Brest)

fer. IV infra octavas Corporis Christi

Kazimierz, król Polski (Kazimirus ... rex Polonie), biorąc pod uwagę układ zawarty pomiędzy miastami wielkopolskimi (Polonie) i mieszczanami wrocławskimi (Wratislauienses), zabezpiecza mieszczanom kaliskim (Kalisenses) swobodę, tępienia przez nich przestępców i złoczyńców, bez obawy przed prześladowaniami i groźbami.

Druk: Bresl. Urkb., s. 174-175, nr 193; Kod. dypl. Wlkp., t. 2, s. 619, nr 1287.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów