Rozmiar: 15909 bajtów

- 0089 -

1349, 28 VI

die dominica infra octavas s. Johannis Baptiste

Konrad de Valkenhayn, starosta wrocławski, stwierdza, że Henryk de Vestenberg zapisuje swej żonie Małgorzacie tytułem oprawy wszelkie dochody z dóbr Czyndel w okręgu wrocławskim. Dochody te przypadną jej po śmierci męża.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Magistrat der Stadt Reichenstein, dok. nr 8.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów