Rozmiar: 15909 bajtów

- 0094 -

1349, 1 VII, Ścinawa

in octaua beati Johannis Baptiste

Hanko zwany Gelhor, burmistrz, Konrad de Cryschow (Conradus), Piotr Wilhelmi (Petrus), Mikołaj Salburlyeri (Nicolaus) i Henslinus zwany Weidman, rajcy, Henryk z Chojnowa (Henricus de Haynovia) i Cunczko Ebwlyeri, mistrzowie piekarscy, Jan de Winczenberch (Johannes), mistrz rzeźnicki, Mikołaj Jamtor (Nycolaus), mistrz szewski, Cunczlo Frankonis, mistrz kuśnierski, Arnold Sartor, mistrz krawiecki, rzemieślnicy ścinawscy, oświadczają, iż sprzedali na ręce Henryka (Henricus), wikariusza kolegiaty głogowskiej (Glogoviensis), za sumę 80 grzywien groszy roczny czynsz w wysokości 8 grzywien przeznaczony dla ołtarza św. Krzyża w tejże kolegiacie.

Pieczęć miasta Ścinawy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. parafii kolegiackiej w Głogowie, nr 11.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów