Rozmiar: 15909 bajtów

- 0093 -

1349, 1 VII, Ścinawa (Stynauia)

in octaua beati Johannis baptiste

Jan, książę Śląska i pan Ścinawy (Johannes ... dux Slezie et dominus Stynauie), biorąc pod uwagę szkody wyrządzone miastu Ścinawie przez pożar spowodowany w czasie najazdu króla Polski (Polonia), zezwala mieszczanom tamtejszym na sprzedaż 8 grzywien z książęcych dochodów miejskich i przekazanie ich ołtarzowi św. Krzyża w kolegiacie głogowskiej (Glogouiensis).

Świadkowie: Henryk z Brunowa (Heinricus de Brwnaw), Henryk z Górzyna (Henricus de Goryn), rycerze, Jakub de Curdebok (Jacobus), Cunczko zwany de Schildow, bracia Henryk i Franczko z Koźlic (?) (Henricus ... de Kosliek), Jan rektor szkoły w Ścinawie, qui hec in commisso habuit.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. parafii kolegiackiej w Głogowie, nr 10.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów