Rozmiar: 15909 bajtów

- 0090 -

1349, 1 VII, Wrocław (Wratislavia)

fer. quarta in octava sancti Johannis Baptiste

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, oświadcza, iż w jego obecności Henryk, syn Wilhelma de Czenicz (Henricus filius Wilhelmi), sprzedał Bartkowi z Jarząbkowic (de Gersebcowicz) za sumę 60 grzywien groszy praskich liczby wrocławskiej 2 łany ziemi ornej (mansos arabiles) z folwarku Lukaschowicz w okręgu wrocławskim (in districtu Wratislaviensi) oraz zrzekł się swych uprawnień do nich na rzecz wspomnianego Bartka, a w wypadku jego bezpotomnej śmierci na rzecz prawnych dziedziców i spadkobierców matki i braci. Starosta zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: rycerz Thilko de Zidlicz, Paszko Rinbabe (Pasco), Herman Burgravius (Hermanus), Stefan de Swenkenfelt (Steffanus), Henryk de Molnsdorph (Heinricus), Mikołaj de Burk (Nicolaus), feudałowie królewscy, i Otto de Donyn, kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Druk: CDS, IV, s. 13-14, nr 17.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów