Rozmiar: 15909 bajtów

- 0096 -

1349, 6 VII, Głogów (Glogow)

andem achtin tage der heyligin apostils send Petris und send Paulis

Burmistrz, rajcy oraz wszyscy mieszkańcy miasta Głogowa (Glogow) wyrażają wobec Karola, króla rzymskiego i czeskiego (Karl römischen Kunge ... und Kunge zu Beheim), zgodę na poddanie miasta władzy Henryka, księcia głogowskiego (Heinrich herczog zu Glogow), mimo posiadania wcześniejszego przyrzeczenia króla czeskiego Jana w sprawie nie odłączania miasta od Królestwa Czeskiego i księstwa wrocławskiego (Breczlaw).

Druk; Lehns u. Besitzurk., I, s. 169, nr 44.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów