Rozmiar: 15909 bajtów

- 0097 -

1349, 7 VII, Wrocław (in choro ecclesie kathedralis Wratislaviensis)

Nonas Iulii

Andrzej de Rosslawicz (Andreas), kanonik i oficjał wrocławski (Wratislaviensis), stwierdza, że w jego obecności Jan Gebleri, przeor konwentu Św. Macieja we Wrocławiu (Johannes ... Wratislavia), z upoważnienia mistrza konwentu Henryka (Henricus) zobowiązał się wobec Katarzyny i Łucji (Katherina, Lucia), wdów po Ulmanie i Mikołaju zwanych Steinkellir (Ullmanus, Nicolaus), do wydzielenia im i ich spadkobiercom dwóch łóżek szpitalnych oraz opłacania 1 wiardunku rocznie służebnicy (ancilla infirmis), opiekującej się chorymi zajmującymi te łóżka. Postanowienie to zostało powzięte ze względu na zapis testamentowy Ulmana Steinkellera, który przekazał konwentowi Św. Macieja 5 grzywien wieczystego czynszu. Oficjał zatwierdza wyżej wspomniane postanowienia, zalecając odpowiednie nabożeństwa rocznicowe za Ulmana.

Świadkowie: brat Jan z Nysy (Johannes de Nysa), mieszczanin wrocławski Rudgerus Steinkellir, Jan z Leśnicy ? (Johannes de Lesna), familiaris oficjała, i Jan Modlici, notariusz oficjała.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. miasta Wrocławia, 1349, 7 VII, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów