Rozmiar: 15909 bajtów

- 0098 -

1349, 12 VII, Wrocław

in vigilia beate Margarete Virginis

Konrad de Falkenhain stwierdza, iż rycerz Stefen de Richinbach sprzedał za sumę 200 grzywien groszy praskich polskiej liczby Rudelonowi zwanemu Steinkeller, mieszczaninowi wrocławskiemu, swoją wieś Damianowice (?) (Domansdorff Wratislauiensis districtus) liczącą 13 łanów, wyłączając dla siebie folwark (allodio inibi sibi specialiter reservato). Przyrzeka również Rudelonowi owe dobra infra annum et diem - zabezpieczać i ochraniać (disbrigare, evincere et warandare).

Kopia : łac., WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 21. s. 64 b-65.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów