Rozmiar: 15909 bajtów

- 0100 -

1349, 21 VII, Legnica (Legnicz)

fer. tercia proxima ante diem Jacobi Apostoli

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy (Wenczslaus ... dux Slezie et, dominus Legnicensis), oświadcza, iż nadał nowo ufundowanemu przez siebie konwentowi benedyktynek w Legnicy (Legnicz) 8 wielkich łanów w lasach książęcych, które graniczą bezpośrednio z łanem wójta legnickiego Franczkona (Franczco) w miejscu, gdzie przepływa strumień (aqua velox) zwany Snellwazzir. Książę nadaje, również klasztorowi prawo utrzymywania jednego rybaka do połowów w jeziorach książęcych w Kunicach (Cvnicz), Koskowicach (Coskewicz) i Jakuszowie (Jacobisdorf).

Świadkowie: Henryk de Landiscron (Henricus), Franczco Buzewoy, Gawinus Abescacz, Pecz Schirmer, Gotholdus de Waldow, Franczko, wójt legnicki, i Mikołaj z Czerwonego Kościoła (Nicolaus de Ruffa ecclesia), kanonik legnicki, protonotariusz książęcy.


Druk: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 115-116, nr 159.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów