Rozmiar: 15909 bajtów

- 0101 -

1349, 21 VII, Oleśnica (Olsna)

in vigilia Marie Magdalene

Konrad, książę Śląska i pan Oleśnicy (Conradus ... dux Slesie et dominus Olsniczensis), stwierdza, iż Jan, syn zmarłego Marcina z Bierutowa (Johannes quondam Martini de Berolstatt), sprzedał Janowi Scolari (Johannes), mieszczaninowi z Bierutowa, trzecią część młyna zwanego „Neumoel”, leżącego w dolnej części miasta (in inferiore parte civitatis). Książę tę sprzedaż zatwierdza.

Świadkowie: Friczco de Grodis, Szymon Rorow (Simon), Jan Stronchin (Johannes), Tasco de Quossaw, Mikołaj de Henichin (Nicolaus). Datum per manus Marcina (Martinus), notariusza książęcego.


Druk: Siles. rer. script., III, s. 113.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów