Rozmiar: 15909 bajtów

- 0103 -

1349, 24 VII, Wrocław (Wratislauia)

in vigilia beati Jacobi Apostoli

Bolesław, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Bolezlaus ... dux Slezie et dominus Legniczensis ac Bregensis), oznajmia, iż Bestrix, wdowa po Mikołaju de Dorrinvelth (Nicolaus), oraz jej synowie: Jan (Johannes) i Konrad (Conradus), sprzedali Mikołajowi (Nicolaus), opatowi klasztoru Św. Wincentego (citra Wratislavia), 2 wolne łany w Stanowicach w okręgu oławskim (Arnoldisdorph Olauiensi districtu) za 13 grzywien groszy pecunie usualis. Książę tę sprzedaż potwierdza.

Świadkowie: Jan de Reste (Johannes), Mersanus z Pogorzeli (de Pogrella), Hanco Engilgeri, Jesco Qwas, Niczco z Jarząbkowic (de Gerzebcowicz), Apeczco z Wiadrowa ? (de Wedrow), Jan (Johannes), notariusz książęcy, qui presentia habuit in comisso.

Pieczęć wystawcy z kontrasigillum.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 303.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów