Rozmiar: 15909 bajtów

- 0105 -

1349, 31 VII, Koźle (Kozla)

feria sexta infra octavas sancti Jacobi

Bolko, książę opolski i kozielski (Bolko ... dux Opoliensis dominusque Kozlensis), stwierdza, że sędzia dworski Andrzej z Groszowic (Andreas de Grossonic ... iudex nobis consedens pro tribunali) rozstrzygnął spór pomiędzy Mirsanem Beldonem z Prószkowa (Mirsanus Beldonus de Proskow) i Wacławą, wdową po Teodoryku z Modzurowa (Wenczlava ... Theoderici de Mozurow). Spór ten dotyczył 5 łanów w Modzurowie, o które wspomniany Mersan ową wdowę traxerat in causam. Wacława przedstawiała 6 świadków: 2 duchownych i 4 świeckich, którzy zeznali, iż posiada ona wymienione łany prawnie.

Świadkowie: Miculka z Witosławic (Wyteslavvicz), Lesko podsędek.


Druk: Siles. rer. script., I, s. 971.

Uwaga ! Regest WAP Wrocław, sygn. Rep. 135 C; nr 72, wpisany pod inną datą: feria 2 infra octavam Jacobi (27 VII).


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów