Rozmiar: 15909 bajtów

- 0108 -

1349, 9 VIII, Wrocław (Wratislauia)

dominica ante festum Assumpcionis Sanctissime Dei Genitricis Virginis Marie

Bolesław, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Bolezlaus ... dux Slezie et dominus Legniczensis ac Bregensis), oświadcza, iż Hanco Engilger sprzedał za pewną sumę pieniędzy Piotrowi Nigri (Petrus) i Mikołajowi z Krakowa (Nycolaus de Cracouia), mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses), wieś Swojków w okręgu oławskim (Swoykow ... Olauiensi districtus). Książę potwierdza kupującym posiadanie tej wsi oraz wyłącza ją wraz z sołectwem, wieśniakami i wszelkimi przynależnościami z okręgu oławskiego, włączając do okręgu i jurysdykcji wrocławskiej (ex districtu Olauiensi ... districtui et territorio Wratislauiensi).

Świadkowie: Konrad de Valkinhayn (Conradus), Jan de Reste (Johannes), Maciej de Molheym (Mathia), rycerze, Niczco z Jarząbkowic (de Gerzebcowicz), Apeczco z Wiadrowa (?) (de Wedrow), Jakub z Pieszyc (Jacobus de Petirswald) i Jan (Johannes), notariusz książęcy, qui presentia habuit in commisso.

Pieczęć wystawcy z kontrasigillum.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1349, 9 VIII, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów