Rozmiar: 15909 bajtów

- 0109 -

1349, 12 VIII, Kamienna Góra (Landishut)

fer. guarta infra octavas sancti Laurencii leuite et martiris

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolco ... dux Slezie, dominus de Furstinberg et in Swidnicz), zawiadamia iż stawili się w jego obecności Mikołaj (Nicolaus), opat konwentu w Krzeszowie koło Kamiennej Góry (Gryssow prope Landishuet), i Apeczko, syn zmarłego Buessona z Wiadrowa (de Wedrow), występujący, również w imieniu swego brata prezbitera Bussona, przy czym Apeczko oświadczył, iż sprzedał opatowi za sumę 34 grzywien groszy praskich polskiej liczby wypłaconych w całości swoją wieś Leszczyniec w okręgu kamiennogórskim (Hasilbach ... in districtu Landishutensis) i zrzekając się praw do niej (in manus nostras rennuncians) prosił księcia o nadanie jej konwentowi krzeszowskiemu. Książę nadaje tę wieś wyżej wspomnianemu konwentowi wraz ze wszystkimi należącymi do Apeczki i jego brata dochodami, mianowicie 4 grzywnami rocznego czynszu, z czego 1 grzywnę winien uiszczać sołtys, 3 zaś wieśniacy (2 1/2 na św. Michała, 1/2 na Walpurgię), 4 polędwicami (? scapulos) na Wielkanoc, 10 kurami na Boże Narodzenie oraz z wszelkimi innymi uprawnieniami, wolnymi od obciążeń na rzecz księcia, rezerwując sobie wyższe sądownictwo.

Świadkowie: Kekel de Cirnen, Luppold i Jan de Nuchtericz, Konrad de Czedelicz (Conradus), Ticzmann Buech, Zygfryd de Rusendorf (Siffridus) i Piotr de Czedelicz (Petrus), protonotariusz książęcy, cui presentia dedimus specialiter in commisso.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Archiwum Schaffgotschów, Dokumenty, Fach XXVII, nr B-1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów