Rozmiar: 15909 bajtów

- 0111 -

1349, 25 VIII, Namysłów (Namslauia)

in crastino beati Bartholomei Apostoli

Bolesław, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Boleslaus ... dux Slezie et dominus Legniczensis ac Bregensis), oświadcza, iż dziedziczni właściciele młyna leżącego wewnątrz murów Namysłowa (Namslauiensi), mianowicie: Henryk Ostirhilt (Henricus) i Hanczko Smermeste, mieszczanin kluczborski (de Cruceburg) posiadający po 1 części młyna, oraz Beatrix Geserissa, do której należą 3 części, udowodnili za pomocą dokumentu wolność tego młyna od ciężarów, prosząc księcia o jej potwierdzenie. Książę zatwierdza wyżej wspomnianym posiadanie tegoż młyna oraz stawu i przyległego doń lasu, wolne od wszelkiego rodzaju świadczeń, m. in. sine tributis rotarum ferramentorum.

Świadkowie: Henryk de Bebirsteyn (Henricus), Konrad de Valkinhayn (Conradus), Mikołaj z Krakowa (Nicolaus de Cracovia), Wojciech de Velguth (Woythczecho), Hermann Dorink, Hanco Engilger i Jan (Johannes), notariusz książęcy, qui presentia habuit in commisso.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. miasta Wrocławia, 1349, 25 VIII, Namysłów.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów