Rozmiar: 15909 bajtów

- 0112 -

1349, 28 VIII

Bolesław, książę brzeski, za zgodą swojej małżonki Katarzyny przekazuje radzie miasta Brzegu w zastaw cło mostowe i wodne oraz dochody z targu solnego w zamian za poręczenie długu w wysokości 130 grzywien.

Świadkowie : Mikołaj z Danielowic (Nicolaus de Dangilwicz), Jarsch z Pogorzeli (Jaraschius de Pogrella), Haulo Zcambor, Witko ze Smogorzowa (Withco de Smogorw), Schenko z Kruszyny (de Schonow), Henslinus Snyder, Jan, notariusz.


Regest: CDS, IX, s. 19-20, nr 126; WAP Wrocław, sygn. Rep. 3, s. 562, nr 330.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów