Rozmiar: 15909 bajtów

- 0113 -

1349, 30 VIII, Grębocice (Gramschicz)

tercio Kal. Septembris

Fryderyk de Biberstein (Fridericus) oświadeza, iż w jego obecności Bartosz z Żukowic (Barthuso de Herndorf), mieszczanin głogowski (Glogoviensis), sprzedał wikariuszom kolegiaty NMP w Głogowie za cenę 30 grzywien czynsz w wysokości 2 i 1/2 grzywny groszy z łanu w należącej do niego (wystawcy) wsi Żukowice, który, to łan uprawiany jest przez wieśniaka Peczko Gele in parte Teutonicali. Następnie Fryderyk zrzeka się tego łanu, przekazując go wraz z czynszem owym wikariuszom zastrzegając, iż wymieniony wieśniak winien podlegać jego sołtysowi (iudex) oraz stosować się do zwyczajów ustanowionych dla poddanych w tej wsi. Wreszcie zwraca się do biskupa Przecława (Preczlaus) z prośbą o zatwierdzenie dokumentem tej transakcji.

Świadkowie: Henryk de Gusk (Heinricus), Mikołaj z Kłody ? (Nicolaus de Cladus), Konrad z Brzostowa (Cunadus de Brustow), Hanko Bertrami, mieszczanie głogowscy, Jan proboszcz z Żukowic (Johannes), Jan (Johannes), notariusz wystawcy presentem paginam conscribens.


Oryg:: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. parafii kolegiackiej w Głogowie, nr 12.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów