Rozmiar: 15909 bajtów

- 0114 -

1349, 1 IX, Brzeg (Brega)

die beati Egidii

Bolesław, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Boleslaus ... dux Slezie et dominus Legniczensis ac Bregensis), nadaje miastu Brzeg (Brega) prawo osadzania sołectwa iureque hereditario atque ypetatis tytulo ... convertendum we wsi Pisarzowice (Scriptoris villa) leżącej za Odrą (ultra Odram).

Świadkowie : Mikołaj z Danielowic (Nicolaus de Dangilwicz), Marsanus z Pogorzeli (de Pogrella), Schenco z Kruszyny (de Schonow), Niczco z Jarząbkowic (de Gertzebcowicz) Hanco Engilger, Apeczco z Wiadrowa (de Wedrow) i Jan (Johannes), notariusz książęcy, qui presencia habuit in commisso.


Druk: A. Schaube, Urkundlichc Gerchichte der Gründung und ersten Entwicklung der deutschen Stadt Brieg, Breslau (1934), s. 342-343.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów