Rozmiar: 15909 bajtów

- 0115 -

1349, 2 IX, Awinion (Avinion)

IIII Non. Aeptembris, anno octavo

Katarzyna de Coucy prosi papieża Klemensa VI o prowizję na kanonikat wrocławski (Wratislaviensis) z ekspektatywą na prebendę i urząd kościelny dla swego kapelana i sekretarza Henryka de Sittin, prezbitera miśnieńskiego (Misnensis), obecnie posła (ambassiator) księcia śląskiego Bolka.

Druk: MBV, I, s. 631, nr 1155.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów