Rozmiar: 15909 bajtów

- 0117 -

1349, 7 IX, Legnica (Legnicz)

in vigilia Nativitatis Marie Virginis Gloriose

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy (Wenczeslaus ... dux Slesie et dominus Legnicensis), zatwierdza w posiadaniu i uwalnia od wszelkich ciężarów prawa książęcego dobra, które zostały lub zostaną nadane lub sprzedane ufundowanemu przez siebie klasztorowi benedyktynek w Legnicy (Legnicz).

Świadkowie: Stefan z Prochowic (Steffanus de Parchewicz), Franczco Buzewoy, Henryk de Landiscron (Henricus), Gawinus Abescacz, rycerze, Jan de Swabesdorf (Johannes), Heynscho Abescacz, Mikołaj z Czerwonego Kościoła (Nicolaus de Ruffa Ecclesia), kanonik legnicki, protonotariusz książęcy, qui presencia habuit in commisso.


Druk: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 118, nr 161.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów