Rozmiar: 15909 bajtów

- 0119 -

1349, 11 IX, Otmuchów

III Id. Septembris

Przecław, biskup wrocławski, pośredniczy w ugodzie między wójtem Heynczconem i mieszczanami paczkowskimi postanawiając, aby wszystkie źródła sporu wygasły w ciągu najbliższych dni po 8 grudnia i aby wójt mógł bez przeszkód powrócić do miasta, następnie, aby zarośla koło młyna (rubus seu rubetum molendini qui molporch vocatur) u podnóża zamkowego były użytkowane przez obie strony, aby nie przeszkadzali przy budowie trzeciego nowego młyna na Nysie i aby zarównó wójt, jak mieszczanie mieli prawo łowienia ryb. Dalsze postanowienia dotyczą kar za naruszanie niniejszego układu; ma ona wynosić 18 grzywien, a zwolnieni od jej płacenia mogą być tylko poszczególni mieszczanie z powodu ubóstwa. W stosunku do winnych, a zwłaszcza zbiegów, będą zastosowane wszystkie przepisy publiczne, a zwłaszcza ten, który nazywany jest potocznie yn herschen.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 132 a, Dep. Patschkau, nr 6.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów