Rozmiar: 15909 bajtów

- 0121 -

1349, 15 IX (Wratislavia, in capitulo nostro continuato generali)

XVII Kal. Octobris

Kapituła wrocławska (Wratislaviensis) postanawia, ażeby dochody z miasta Grodkowa (Grotkow) w wysokości 30 grzywien oraz 10 grzywien z dóbr ad Crucem, należących do mieszczanina wrocławskiego (Wratislaviensis) Mikołaja de Sychin (Nicolaus), zostały rozdzielone pomiędzy kanoników uczestniczących w oznaczone dni w uroczystych nabożeństwach w katedrze wrocławskiej oraz posiedzeniach kapituły, przeznaczając dla każdego kanonika 4 grosze jako refectiones.

Pieczęć kapituły.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. HH 11.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 158 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów