Rozmiar: 15909 bajtów

- 0120 -

1349, 15 IX, Wrocław (Wratislavia)

fer. tercia post Exaltacionem sancte Crucis

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, oświadcza, iż w jego obecności Bartko z Jarząbkowic, czyli z Białkowa (de Gorczepcowicz alias de Bellecow) za zgodą swej żony Jadwigi (Hedwigis) sprzedał pannie (devote virgini) Jadwidze (Hedwigis), słudze zmarłego mieszczanina Rynona (Rynensis famule incole civitatis Wratislaviensis), 2 grzywny rocznego czynszu, wolne od wszelkich zobowiązań, uiszczane na św. św. Walpurgię i Michała, z 4 i 1/2 łanu ziemi ornej (arabilibus) we wsi Lukasschowicz w okręgu wrocławskim (Wratislaviensis districtus) za sumę 16 grzywien groszy praskich polskiej wagi (Polonicalis pagamenti). Jeżeli czynsz nie byłby wypłacony w którymś z oznaczonych terminów, wówczas sprzedający winien pod karą dostarczyć przez swego komornika dostatecznych zastawów na tych łanach. Kupująca zaś ów czynsz jako opiekuna wybrała Cerchelona (Cerchelonus), słodownika wrocławskiego.

Świadkowie: Henryk de Molndorp (Henricus), Paszko de Stroza (Pasco), Tylo z Budziszowa (Thilo de Buchcziz), Mikołaj ze Strachowic (Nicolaus de Strachowicz), Werner de Burk, Jan z Żórawiny (Johannes de Zerwyn), Gerassius z Jaksonowa (de Jaxenow), feudałowie królewscy, oraz Otto de Donyn, kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Druk: CDS, IV, s. 14-15, nr 18.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów