Rozmiar: 15909 bajtów

- 0125 -

1349, 23 IX, Świdnica (Swidnicz)

an der nehesten mittewochen vor des heyligen sante Michels tage

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko ... herczoge von Zlesie, herre von Fürstenberg unde czu der Swidnicz), potwierdza Lwówkowi Śląskiemu (Lewenberg) posiadanie mennicy i prawo bicia halerzy (kleynen phennygin) oraz zastrzega sobie prawa związane z ustalaniem stempla i stopy menniczej w wypadku bicia przez miasto nowych halerzy.

Druk: CDS, XII, s. 61, nr 62.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów