Rozmiar: 15909 bajtów

- 0128 -

1349, 27 IX, Norymberga (Nuremberg)

V Kal. Octobris, regnorum nostrorum anno quarto

Karol, król rzymski i czeski (Karolus ... Romanorum rex semper augustus et Boemie rex), bierze w opiekę konwent w Kamieńcu (Camentz), zawiadamiając o tym, szczególnie książąt Polski (Polonie ducibus) i wszystkich zainteresowanych.

Fragment pieczęci wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 88, nr 139.
Druk: CDS, X, s. 173, nr 218.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów