Rozmiar: 15909 bajtów

- 0129 -

1349, 30 IX, Kożuchów

Pecze Frankinuort, burmistrz kożuchowski (Vryenstat), oraz rajcy Heyne Vischer, Kune Cromer, Cunczil Voytis, Heyne Schilder, Nickl Stoser stwierdzają iż Piotr Unglowbe, mieszczanin żagański, za zgodą swojej żony Zofii oraz prawnych dziedziców Hanke i Manychin przekazał szpitalowi Św. Ducha koło Kożuchowa dochody z 1 1/2 łana i 3 prętów w Podbrzeziu koło Cisowa (zu Segehartstorf nach Czisselndorf) oraz w Słocinie przy wzgórzu piaskowym koło Lubieszowa (zu Richenaw bei dem Sandberge nach Lobschicz).

Regest: CDS, XXIV, s. 130, nr 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów