Rozmiar: 15909 bajtów

- 0132 -

1349, 3 X Awinion

Papież Klemens VI udziela odpustu zupełnego w obliczu śmierci Henrykowi, proboszczowi w Łężcach (Lenczhuc Wratislaviensis diocesis).

Regest: MBV, I, s. 635, nr 1166.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów