Rozmiar: 15909 bajtów

- 0136 -

1349, 7 X, Dobrzykowice Wrocławskie
(in eyme gehegtin dinge czu Wustindorf)

an der nestin mitwoche noch sente Francisci tachk

Brat Henryk, mistrz konwentu i szpitala Św. Macieja we Wrocławiu (Heynrich ... Bresslaw), oświadcza, iż w jego obecności na sądzie gajonym w Dobrzykowicach Wrocławskich (Wustindorf), w którym zasiadali za zgodą mieszkańców wsi jako ławnicy: Woytko Czupak, Jakub (Jacob), Piotr Goyske (Petir), Michał Schefer (Michil) i Cunad Schycze, sołtys tejże wsi Mikołaj (Nickil) w imieniu swojej żony Agnieszki (Agneten) i ich dziecka Małgorzaty (Margarethen), przodka Hanka Kreczmera (Hankon) i siostry Łucji (Lucia) zgłosił roszczenia do 12 części karczmy w Dobrzykowicach odziedziczonej przez tęże żonę po jej rodzicach. Ponieważ w.w. ławnicy nie osiągnęli porozumienia, sprawa została skierowana do ławników krajowych we Wrocławiu (Bresslow), a ci ostatni orzekli, iż 12 część karczmy w Dobrzykowicach Wrocławskich winna należeć do Agnieszki, jej córki Małgorzaty i ich potomków. Mistrz domu Św. Macieja niniejszym dokumentem zatwierdza powyższy wyrok.

Świadkowie: Hanko, sołtys z Ołtaszyna (de Olteczin) i Heynke Byndof.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., WAP Wrocław, sygn. Rep. 66, nr 159.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów