Rozmiar: 15909 bajtów

- 0137 -

1349, 7 X

Karol, król czeski, przekazuje Wrocławiowi domy i grunty żydowskie wraz z 2 synagogami jeżeli ich wartość nie przekracza 400 grzywien. Jeżeli natomiast suma otrzymana ze sprzedaży wymienionych dóbr przekroczy 400 grzywien, to nadwyżka, jak również znalezione w domach kosztowności winny być przekazane do skarbu królewskiego.

Wzmianka: S. B. Klose, Von Breslau, II, s.184.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów