Rozmiar: 15909 bajtów

- 0138 -

1349, 8 X, Cheb (Egra)

VIII die mense Octobris, regnorum nostrorum anno guarto

Karol, król rzymski i czeski (Karolus ... Romanorum rex semper augustus et Boemie rex), nakazuje staroście i radzie miasta Wrocławia (Wratislauiensis) usunięcie wszystkich nowo powstałych jazów (obstacula wulgariter wuer) na Odrze (Odera).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1349, 8 X, Cheb (Egra).
Druk: Bresl. Urkb., s. 175-176, nr 195.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów