Rozmiar: 15909 bajtów

- 0141 -

1349, 9 X (Wrocław)

am nesten freytage vor Gally

Przed ławnikami wrocławskimi (Bresslaw): Nyclosem von Syttyn (Nyclos), Pawłem Dawmlose (Pawel), Tylanem Schreyber (Tylo), Jakubem z Opola (Jacob von Opul), Mikołajem ze Lwówka (Niclaus von Lemberg), Nikilem z Głogowa (Nikil von Glogaw), Peczem Swarczen (Pecze), Pawłem Korschner (Pawel) i Nickylem Schulthis (Nickyl) na sądzie gajonym, któremu przewodniczył Henryk von Syttyn (Heinrich), Paweł Dumlose zeznawał w towarzystwie Henleyna z Głogowa (Henleyn von Glogaw) i Niclosa Gensebira (Niclos Gensebir) w sprawie połowy dworu (Hof) leżącego pomiędzy dworem Schwertsegeryny i Hankena Hartliba, zakupionej zgodnie z prawem, zastrzegając, ażeby przewód wodny (wasser seygen) prowadzony z posiadłości Niclosa Gensebira nie przeszkadzał posiadłościom Henleyna z Głogowa.

Oryg.: niem., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1349, 9 X (Wrocław).


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów