Rozmiar: 15909 bajtów

- 0144 -

1349, 10 X, Awinion

Papież Klemens VI udziela Jakubowi Augustini (Jacobus) prowizji na kanonikat wrocławski (Vratislaviensis) z ekspektatywą na prelsendę. Egzekutorami papież mianuje dziekana i scholastyka wrocławskiego oraz zakrystiana awiniońskiego.

Regest: MBV, I, s. 637, nr 1173.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów