Rozmiar: 15909 bajtów

- 0148 -

1349, 11 X, Awinion

Papież Klemens VI udziela biskupowi wrocławskiemu Przecławowi prawa rezerwacji jednej godności w kapitule wrocławskiej (unami dignitatem sive unum personatum vel officium cum vel sine cura) dla osoby posiadającej już inne beneficja.

Regest: MBV, s. 640, nr 1180.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów