Rozmiar: 15909 bajtów

- 0149 -

1349, 11 X, Awinion (Avinion)

V Id. Octobris, anno octavo

Przecław, biskup wrocławski (Preslaus, episcopus Wratislaviensis), prosi papieża Klemcnsa VI o prowizję (desygnację ?) na kanonikat z rezerwacją prebendy (nec non dignitatem, personatum seu officium aut aliud beneficium) we Wrocławiu lub diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis) (spectantem seu spectans ad collationem ... episcopi Wratislaviensis, qui est pro tempore) wraz ze zgodą na zatrzymanie probostwa w Gwizdanowie (Gwizdanow) dla Jana Ade de Lomsco (Luisco) oraz o kanonikat z ekspektatywą na prebendę krakowską (spectante ad collationem episcopi Cracoviensis) ze zgodą na zatrzymanie kanonikatu i prebendy wrocławskiej, a także allodium sive manerium rorale zwane WiIczków (dictum Wilczcow) dla Czambora Henrici z Pogorzeli (Czamborius ... de Pogorella). Biskup prosi również dla siebie o prawo kolacji (prowizji) dla 2 kanonikatów, 2 prebend i 1 godności kościelnej (dignitis personatus seu officii) oraz 2 kanonikatów i 2 prebend w kolegiatach głogowskiej (Glogoviensis) i opolskiej (Opoliensis).

Druk: MBV, I, s. 638-639, nr 1175; MPV, III, s. 328, nr 330.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów