Rozmiar: 15909 bajtów

- 0152 -

1349, 11 X, Awinion (Avinion)

V Id. Octobris, anno octavo

Mikołaj Henrici z Poznania, kleryk diecezji wrocławskiej (Nicolaus ... de Poznania clericus Wratislauiensis), prosi papieża Klemensa VI o ekspektatywę na beneficjum kościelne w mieście lub diecezji wrocławskiej, będące w dyspozycji biskupa wrocławskiego (Wratislauiensis). Aleksy Gebhardi z Legnicy (Aleksius ... de Legnicz), kleryk wrocławski, prosi papieża Klemensa VI o ekspektatywę na beneficjum w mieście lub diecezji wrocławskiej, będące w dyspozycji biskupa wrocławskiego.

Mikołaj Martini de Ponatovicz (Poniatowicz), kleryk wrocławski, prosi papieża Klemensa VI o ekspektatywę na beneficjum w mieście lub diecezji wrocławskiej, będące w dyspozycji biskupa wrocławskiego.

Druk: MBV, I, s. 640-641, nr 1181; MPV, III; s. 327-328, nr 329.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów