Rozmiar: 15909 bajtów

- 0153 -

1349, 11 X, Awinion

Papież Klemens VI udziela Mikołajowi Henrici z Poznania ekspektatywy na beneficjum cum vel sine cura o dochodach 25 lub 18 grzywien, które pozostaje do dyspozycji biskupa wrocławskiego. Jako egzekutorów papież wyznacza opata żagańskiego, prepozyta głogowskiego i zakrystiana awiniońskiego.

Regest: MBV, I, s. 641, nr 1182.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów