Rozmiar: 15909 bajtów

- 0154 -

1349, 11 X, Awinion

Papież Klemens VI udziela Aleksemu Gebhardi z Legnicy ekspektatywy na beneficjum cum vel sine cura o dochodach 25 lub 18 grzywien, które pozostaje do dyspozycji biskupa krakowskiego w mieście lub diecezji krakowskiej. Jako egzekutorów papież wyznacza biskupów wrocławskiego i lubuskiego oraz zakrystiana awiniońskiego.

Regest: MBV, I, s. 641, nr 1183.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów