Rozmiar: 15909 bajtów

- 0145 -

1349, 11 X, Awinion (Avinion)

V Id. Octobris, anno octavo

Stefan, syn Hermana de Richimbach (Stephanus natus Hermanni de ...), rycerz diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis), prosi papieża Klemensa VI o udzielenie zgody na odbycie pielgrzymki do Ziemi Świętej dla siebie i sześciu towarzyszących mu osób oraz o udzielenie odpustu zupełnego w obliczu śmierci przez wybranego spowiednika.

Druk: MBV, I, s. 637-638, nr 1174.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów