Rozmiar: 15909 bajtów

- 0156 -

1349, 14 X, Wrocław (Wrathesslauia)

in vigilia sancte Hedwigis

Konrad (Conradus), proboszcz z Turowa (Thurow), prokurator wrocławskiego dworu biskupiego, występujący z upoważnienia biskupa Przecława (Preczslaus), oświadcza, iż Fridlo zwany Cesloer, mieszczanin wrocławski, sprzedał za sumę 123 grzywien groszy praskich (seu pecunie usualis) Mikołajowi z Krakowa (Nicholaus de Cracouia), mieszczaninowi wrocławskiemu, folwark o powierzchni 7 łanów we wsi Jaszkotle (Jascocel).

Świadkowie: Maciej Hamme (Mathia), Peczco Rulconis, Hanco z Mokrego Dworu (Aldenhowe), mieszczanie wrocławscy, Mikołaj zwany Bok (Nicholaus) i Beczko sługa (famulus) prokuratora ?


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. chronologiczne, nr 84, 1349, 14 X, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów