Rozmiar: 15909 bajtów

- 0166 -

1349, 2 XI, Ziębice (Munstirberg)

in crastino omnium sanctorum

Mikołaj, książę Śląska i pań Ziębic (Nycolaus ... dux Slezie et dominus in Munstirberg), nadaje radzie miejskiej Strzelina (Strelynensis) przywilej rozszerzający jej uprawnienia, szczególnie dotyczące wójta dziedzicznego i landwójta, oraz zezwalający na swobodny wybór nowej rady spośród współobywateli.

Druk: Tzschoppe-Stenzel, Urks., s. 566-567, nr 164.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów