Rozmiar: 15909 bajtów

- 0168 -

1349, 3 XI, Awinion

Papież Klemens VI udziela Janowi, synowi Konrada z Wiązowa, prowizji na kanonikat wrocławski z ekspektatywą na prebendę. Egzekutorami papież mianuje biskupa lubuskiego, opata klasztoru NMP Na Piasku we Wrocławiu i zakrystiana awiniońskiego.

Regest: MBV, I, s. 644, nr 1189.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów