Rozmiar: 15909 bajtów

- 0167 -

1349, 3 XI, Awinion (Avinion)

III Non. Novembris, anno octavo

Karol, król czeski, prosi papieża Klemensa VI o prowizję na kanonikat wrocławski z ekspektatywą na prebendę dla Jana, syna zmarłego Konrada z Wiązowa (Johannes ... Conradi de Wansow), prezbitera wrocławskiego oraz zawiadamia o gotowości zrzeczenia się przez tegoż Jana altarii i wikariatu w wypadku otrzymania kanonikatu i prebendy.

Druk: MBV, I, s. 643-644, nr 1188.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów