Rozmiar: 15909 bajtów

- 0172 -

1349, 14 XI, Legnica

an dem nestin Sunabunde nach sente Mertins tage

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy, stwierdza, iż bracia Frantze i Thamme z Rzymówki (van Rimmeberg) sprzedali klasztorowi benedyktynek w Legnicy czynsz w wysokości 3 małdratów jęczmienia z 2 folwarków w Dornpusche (obecnie na terenie Legnicy), z których jeden należy do Hannusa Bonifaciusa, drugi zaś do Hufenera. Książę tę sprzedaż zatwierdza.

Świadkowie: Stefan z Prochowic (Steffan von Parchwicz), Rule Curdebok, Gawin, Hannus von Suabesdorf, Heynsch Abescacz, Stefan Trache, Mikołaj z Czerwonego Kościoła (Niclos von der Rotenkirche), kanonik legnicki, protonotariusz książęcy.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 93, nr 13; Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 165, nr 120.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów