Rozmiar: 15909 bajtów

- 0173 -

1349, 15 XI, Opatovice (Oppatowicz)

die XV mensis Novembris

Neplath, opat, Jarosław (Jaroslaus), przeor, Piotr (Petrus), prepozyt, Wielisław (Welislaus) Octoslaus - prepozyci, Marcin, ekonom, Gallus, zarządca (ecclesiasticus), Mikołaj (Nicolaus), podprzeor, Bogusław, (Bohuslaus), infirmariusz. Konrad (Cunradus), kantor, i cały konwent klasztoru w Opatowicach diecezji praskiej (Oppatowiensis ... Pragensis) postanowił odstąpić biskupowi wrocławskiemu Przecławowi z Pogorzeli kanonikat i prebendę w kościele Bożego Grodu w Legnicy (Legnycz) oraz patronat (collatio, provisio seu quamvis aliam dispositio) kościołów w Mielinie (Furstnow) i Kątach Wrocławskich (Canth) w diecezji wrocławskiej w zamian za patronat prepozytury szpitala w Środzie Śląskiej (Novumforum).

Pieczęcie: biskupa i opata.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. MM 8.
Druk: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 120, nr 166.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów