Rozmiar: 15909 bajtów

- 0174 -

1349, 19 XI, Awinion (Avinion)

XIII Kal. Decembris, anno octavo

Karol, król czeski, prosi papieża Klemensa VI o udzielenie prowizji na prepozyturę poznańską dla Jana de Insula (Johannes) oraz o zgodę na piastowanie innych godności i beneficjów, m. in. kanonikatu i prebendy w kapitule oraz altarii św. Michała w katedrze wrocławskiej (Wratislaviensis).

Druk: MBV, I, s. 647-648, nr 1200; MPV, III, s. 329-330, nr 331.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów