Rozmiar: 15909 bajtów

- 0176 -

1349, 23 XI, Legnica (Legnitz)

an sente Clementen tage

Wacław, książę Śląska, pan Legnicy (Wenczelaw ... herczoge in Slesien unde herre czu Legnitz), oświadcza, iż bracia Wiske i Mikołaj (Nicolaus) Potzsch sprzedali Piotrowi z Proboszczowa (Petir von Probisthayn), wójtowi dziedzicznemu w Złotoryi (Goltberg), 5 grzywien geldis pfennik czynszu z 20 łanów leżących przy drodze do Chojnowa (Haynow), a wchodzących w skład 100 łanów należących do Złotoryi.

Świadkowie : Czoberde von Kytelitz, Gawin Abestacz, Hanus von Swabesdorf, Gotebolt von Waldow, Petz Schirmer, Steffan Trache, Heynke Buth, Sydil z Brochocina (Brochotendorf), pisarz książęcy (unse houe Schriber).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.; niem., WAP Wrocław sygn. Rep. 125, nr 199.
Druk: Vom Mittelalter zur Reformation, wyd. K. Burdach, t. IX, Berlin 1935, s. 31, nr 26.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów