Rozmiar: 15909 bajtów

- 0178 -

1349, 25 XI (Legnica)

iudicio proximo ante festum sancti Andree apostoli

Franczco, wójt dziedziczny, legnicki (Legnicz), oraz ławnicy: Jan Puschil (Johannes), Sifridus Kulbus, Cuno Stoube, Sidil Walkun, Jakub Vrowenstat (Jacobus) Piotr Polenwicz (Petrus) i Niczko Pellificis, stwierdzają, iż na sądzie gajonym w Legnicy Sidilman z Brochocina (Brockottindorf), burmistrz, i rajcy: Mikołaj Puftir (Nycolaus), Piotr Sifridisdorf, Hertlin Garnczuger (Hertlinus), Heynuscho Institor i Jan Luban oraz przysięgli, czyli ccchmistrzowie (iurati seu magistri operariorum), mianowicie rzeźnicy - Jan Haynow, Mikołaj Kalis, piekarze - Peczco Heider i Mikołaj Hermenczil, szewcy (calcifices) - Piotr de Heida i Jan Hertlini, tkacze - Jan Niger i Mikołaj Koschwicz, kramarze - Jan Schonebir i Hanco Ceczler, kuśnierze - Jan Kolberg i Niczko Pellifex, przędzalnicy (lanatores) - Jeclin Garnczuger i Henslin Libnow, krawcy - Mikołaj Dyslow i Mikołaj Jawer, kowale - Jan Vingersberg i Herman Faber z jednej strony, a Marcin (Martinus), ludwisarz (campanator), z drugiej, odrzucili dawne układy dotyczące rozszerzenia terenu nowego cmentarza i powzięli nowe postanowienia dokładnie określające granice posiadłości Marcina oraz ich los po jego śmierci.

Oryg.: łac., WAP Legnica, Dok. m. Legnicy, nr 68.
Druk: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 121, nr 167.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów