Rozmiar: 15909 bajtów

- 0181 -

1349, 2 XII, Legnica

Bolesław, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu, oświadcza, iż za zgodą swej żony Katarzyny i synów Wacława i Ludwika sprzedał za sumę 200 grzywien biskupowi wrocławskiemu Przecławowi dla dzieci jego brata Guntera z Pogorzeli : Przecława, Jana i Małgorzaty swoje książęce prawa we wsiach: Olszanka (Alzenow), Pogorzela (Pogrella) i na 9 1/2 łanach w Nowej Wsi Małej koło Lewina Brzeskiego (Neudorf Lebyn).

Świadkowie: Jarosław z Pogorzeli (Jarislaus), Mikołaj Zcambor (Nicolaus), Pasco z Jarząbkowic (de Gerzebcowicz), rycerz, Ramfoldus Schoschsche, Vroczco Kurzantka, Hanco Engilger, Jan, notariusz książęcy.


Regest: CDS, IX, s. 20, nr 128.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów