Rozmiar: 15909 bajtów

- 0182 -

1349, 5 XII, Wrocław (Wratislavia)

Sabbato, in vigilia beati Nicolai confessoris

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, oświadcza, iż Pasco z Jarząbkowic (de Goczepcowicz) otrzymał zezwolenie na przekazanie (incorporare, appriorare et legare) ufundowanej przez siebie altarii w kościele parafialnym w Jarząbkowicach (Gorczepcowicz) 6 grzywien rocznego dochodu „ad dominum et supremam dispositionem domini nostri regis pertinentes” mianowicie: 3 grzywny w Gąsiorowie (Ganschorow), 1 grzywnę z karczmy w Źródłach (in Fonte) oraz 2 grzywny z 4 łanów w Lucaschowicz, należących do Bastka z Jarząbkowic, czyli z Białkowa (de Gorzepcowicz alias de Bollecow). Świadczenia związane z posiadaniem prawa do w. w. dochodów należeć będą do Paszki i jego dziedziców.

Świadkowie: rycerz Maciej de Molheym (Mathia), Henryk Hundisfelt (Henricus), Franczco Zomirvelt, Niczco Czamborndorph oraz Otto de Donyn, kanclerz księstwa wrocławskiego.


Druk: CDS, IV, s. 15, nr 19.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów