Rozmiar: 15909 bajtów

- 0184 -

1349, 8 XII, Legnica (Legnicz)

VIII Decembris, regnorum nostrorum anno tercio (!)

Karol, król rzymski i czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Bohemie rex), postanawia, aby rada miejska Wrocławia składała się z 8 rajców, jak to miało miejsce przed wprowadzeniem przez Jana, króla czeskiego (Johannes olym Bohemie rex), rady składającej się z 32 rajców.

Druk: Bresl. Urkb., s. 176, nr 196.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów